Khô bò miếng giòn loại 1. Khô bò miếng lớn sấy giòn đặc sản miền nam sài gòn HCM. Liên hệ:0935.455.940